Lantana Camara, Big Sage, Wild Sage, Red Sage, White Sage, Tickberry

Lantana Camara, Big Sage, Wild Sage, Red Sage, White Sage, Tickberry

1 Review

Plant Name : Lantana Camara
Plant Height : 6 – 12 inch
Potting Medium : Potting mix
Pot : Nursery bag

 199