Citrus Limetta, Mosambi, Narangi

Citrus Limetta, Mosambi, Narangi

1 Review

Plant Name : Citrus Limetta, Mosambi, Narangi
Plant Height : 3-4 feet
Potting Medium : Potting mix
Pot : Nursery bag

 650