NeelMohar - Blue Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia)

NeelMohar – Blue Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia)

1 Review

Plant Name : NeelMohar – Blue Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia)
Plant Height : 12 -24 inch
Potting Medium : Potting mix
Pot : Nursery bag

 550

Out of stock